ANAX - History of Changes


DateDescription
2021-06-11 delete email cg..@anax-group.com
2021-06-11 delete email kg..@anax-group.com
2021-06-11 delete person Christos Gkekas
2021-06-11 delete person Kornilia Gini
2021-01-22 insert cfo Konstantinos Kotsis
2021-01-22 delete email am..@anax-group.com
2021-01-22 delete person Aris Manos
2021-01-22 insert email ag..@anax-group.com
2021-01-22 insert email as..@anax-group.com
2021-01-22 insert email kd..@anax-group.com
2021-01-22 insert email kk..@anax-group.com
2021-01-22 insert person Anna Salesioti
2021-01-22 insert person Apostolos Gligoris
2021-01-22 insert person Konstantinos Dedes
2021-01-22 insert person Konstantinos Kotsis
2020-02-09 insert email ak..@anax-group.com
2020-02-09 insert email gd..@anax-group.com
2020-02-09 insert email tm..@anax-group.com
2020-02-09 insert person Alexandros Karagiannis
2020-02-09 insert person Giorgos Daskalakis Foreman
2020-02-09 insert person Theofilos Mergoupis
2020-02-09 update person_title Natalia Hatsiou: Operations Associate => Architect
2019-11-08 insert contact_pages_linkeddomain workable.com
2018-12-24 delete otherexecutives Theodora Sarantou
2018-12-24 delete email av..@anax-group.com
2018-12-24 delete email dm..@anax-group.com
2018-12-24 delete email lp..@anax-group.com
2018-12-24 delete email nv..@anax-group.com
2018-12-24 delete email ts..@anax-group.com
2018-12-24 delete email vk..@anax-group.com
2018-12-24 delete email zs..@anax-group.com
2018-12-24 delete person Anastasia Vlasi
2018-12-24 delete person Dimitris Meimaridis
2018-12-24 delete person Loukas Papadimitriou
2018-12-24 delete person Theodora Sarantou
2018-12-24 delete person Vassilis Kritikos
2018-12-24 delete person Zoe Spirou
2018-12-24 insert email am..@anax-group.com
2018-12-24 insert email ep..@anax-group.com
2018-12-24 insert email ks..@anax-group.com
2018-12-24 insert person Aris Manos
2018-12-24 insert person Elena Papageorgiou
2018-12-24 insert person Katerina Singikou
2018-04-08 insert otherexecutives Vasiliki Pantazidou
2018-04-08 delete email dg..@anax-group.com
2018-04-08 delete email ef..@anax-group.com
2018-04-08 delete email ek..@anax-group.com
2018-04-08 delete email np..@anax-group.com
2018-04-08 delete person Dimitris Gogolos
2018-04-08 delete person Eleftheria Frantzeskaki
2018-04-08 delete person Elias Kourtidis
2018-04-08 delete person Nikos Prokopidis
2018-04-08 insert email nv..@anax-group.com
2018-04-08 insert email vp..@anax-group.com
2018-04-08 insert person Vasiliki Pantazidou